එස්.ටි.සී. ආයතනය මගින් ආනයනය කරන ලද බිත්තර දිවයින පුරා අලෙවි කිරීමට බෙදාහරින්නන් ලියාපදිංචි කිරීම 2023

එස්.ටි.සී. ආයතනය මගින් ආනයනය කරන ලද බිත්තර දිවයින පුරා අලෙවි කිරීමට බෙදාහරින්නන් ලියාපදිංචි කිරීම 2023 ( CLICK TO ENLARGE)  (සම්පුර්ණ කරන ලද අයදුම්පත් භාරගැනීමේ අවසන් දිනය 2023 ජුනි මස 15 දින සවස 4.30 දක්වා)   බෙදාහැරීම් අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය ලබාගන්න ->...

Q-Shop calling for aspirations අභිලාෂ කැඳවීම (Q- SHOP)

( Published Date: 10/04/2023)  අභිලාෂ කැඳවීම (Q- SHOP) (CLICK TO ENLARGE) පහත මිලගණන් ඉදිරිපත් කිරීමේ පෝරමය ආයතනික ලිපි ශීර්ෂයක මුද්‍රණය කර පහත සඳහන් ලිපි ලේඛන සමග ඉදිරිපත් කල යුතුය. 1) ලිපි ශීර්ෂයක මුද්‍රණය කර සම පිටුවකම අත්සන හා නිල මුද්‍රාව යෙදූ මිළ ගණන් ඉදිරිපත්...
SLS තත්ත්ව සහතිකය සහිත දේශීය නිෂ්පාදන රජයෙ වණිජ නීතිගත සංස්ථාව හරහා මහජනතාවට ලබාදීමට පියවර.

SLS තත්ත්ව සහතිකය සහිත දේශීය නිෂ්පාදන රජයෙ වණිජ නීතිගත සංස්ථාව හරහා මහජනතාවට ලබාදීමට පියවර.

STC Medical Masks SLS තත්ත්ව සහතිකය සහිත දේශීය නිෂ්පාදන රජයෙ වණිජ නීතිගත සංස්ථාව හරහා මහජනතාවට ලබාදීමට කටයුතු යොදා ඇතැයි වෙළද අමාත්‍ය ආචාර්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේය. ඔබට අවශ්‍ය දේ නිවසටම ගෙන්වාගන්න පිවිසෙන්න අපගේ ඔන්ලයින් වෙබ් අඩවියට ->...
නාරාහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන භූමියේ ස්ථාපිත “State Trust center” (රජවාස) වෙළෙඳ සංකීර්ණය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් විවෘත කෙරිනි.

නාරාහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන භූමියේ ස්ථාපිත “State Trust center” (රජවාස) වෙළෙඳ සංකීර්ණය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් විවෘත කෙරිනි.

නාරාහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන භූමියේ ස්ථාපිත “State Trust center” (රජවාස) වෙළෙඳ සංකීර්ණය අද (11) පෙරවරුවේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් විවෘත කෙරිනි. ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය වාණිජ (විවිධ) නීතිගත සංස්ථාවේ ප්‍රදර්ශනාගාරය පුළුල් කර “රජවාස” වෙළෙඳ සංකීර්ණය...
Q-shop අලෙවිසල් ජාලයේ දෙවන අලෙවිසැල ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතන පරිශ්‍රයේදී ගරු අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන හා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ අතින් විවෘත විය.

Q-shop අලෙවිසල් ජාලයේ දෙවන අලෙවිසැල ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතන පරිශ්‍රයේදී ගරු අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන හා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ අතින් විවෘත විය.

තරුණ ව්‍යවසායකයන් බිහිකිරීම හා දේශීය නිෂ්පාදනයන් පාරිභෝගිකයා වෙතට ඍජුව ලබා දෙමින් ගුණත්වයෙන් ඉහළ භාණ්ඩ සාධාරණ මිළට පාරිභෝගිකයා වෙත ලබා දීමේ රජයේ වගකීම ඉටු කිරීම සඳහා වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශයත් ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍යාංශයත් ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක කෙරෙන Q-shop අලෙවිසල්...